Aktualności


30.05.2019

Aktualności

Wykaz instytucji udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej :
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 23, tel. 56 4644805
2. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul.Roty Gru-

       dziądzkiej 6, tel 56 4610652
3. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwo Rodzinne, Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8,

       tel. 56 4621871
4. Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja", Grudziądz, ul. Kościelna 1, tel. 660221547
5. Komenda Miejska Policji, Grudziądz, ul. Chełmińska 111, tel. 56 4505900
6. Policyjny telefon zaufania 800120226
7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Grudziądz, ul. Ludwika Waryńskiego 34 A,

       tel. 56 6968700
8. Lekarz rodzinny
Osoby wspierające na terenie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1. Katarzyna Panter - dyrektor
2. Magdalena Misiaszek - pedagog szkolny
3. Terapeuci:
       - Jolanta Gondek - terapia pedagogiczna i logopedia;
       - Agata Monczkowska- wspomaganie i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, logopedia
4. Wychowawcy i nauczyciele

 

Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać osobiście, bądź w formie elektronicznej przez e- dziennik.

29.04.2019

Aktualności

Nowe wieści z oddziału przedszkolnego.

28.02.2019

Aktualności

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami wymaganymi przy naborze w roku szkolnym 2019-2020. Rekrutacja trwa od 1 do 29 marca br. Szczegółowe informacje w zarządzeniu nr 11/2019 Wójta Gminy Grudziądz z 31 stycznia 2019 roku.

11.02.2019

Aktualności

Szkolny regulamin rekrutacji do klas sportowych w roku szkolnym 2019-2020. ---> Szkoła-Dokumenty

06.02.2019

Aktualności

Nabór w roku szkolnym 2019/2020 - 2 zarządzenia Wójta Gminy Grudziądz oraz informacja dla nauczycieli nt. świadczeń zdrowotnych.
Szkoła-Dokumenty

15.01.2019

Aktualności

2 listy w sprawie bezpieczeństwa uczniów podczas ferii: Szkoła - Dokumenty

14.01.2019

Aktualności

Wskazówki dla dzieci rozpoczynających ferie: Oddział przedszkolny

11.12.2018

Aktualności

Poprawki w planie lekcji - patrz Szkoła - Dokumenty.

05.12.2018

Aktualności

Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu poświęconym rozwojowi rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanym w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”.

28.11.2018

1. W dniach od 14 do 18 stycznia w naszej szkole będą odbywały się półkolonie. Prosimy o zgłaszanie dzieci do dnia 7 grudnia. Dokumenty do pobrania dostępne są w sekcji Szkoła - Dokumenty.

07.11.2018

Poprawki w planie lekcji - patrz Szkoła - Dokumenty.

11.10.2018

Przedstawiamy listę najważniejszych wydarzeń, które czekają nas w bieżącym roku szkolnym.

29.09.2018

Nowe wieści z oddziału przedszkolnego.

27.09.2018

W sekcji Szkoła - Dokumenty przedstawiamy tygodniowy wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu "Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz".

21.09.2018

W sekcji Szkoła - Dokumenty pojawiły się nowe dokumenty: zaktualizowany wniosek na dowozy w bieżącym roku szkolnym oraz towarzysząca wnioskowi klauzula informacyjna. Każdy rodzic do wniosku musi wypełnić klauzulę informacyjną. Wniosek wydrukować należy na 1 kartce (dwustronnie). Nie wpisywać dat.

21.09.2018

W naszej szkole realizuje się projekt "Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz". W ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające z języka angielskiego, biologii, chemii, matematyki, fizyki i geografii, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, biologii i matematyki, zajęcia informatyczne, logopedyczne  oraz zajęcia dla uczniów o specyficznych trudnościach w pisaniu i czytaniu.

19.09.2018

Zapraszamy na spotkania Klubu Miłośników Książki. Tutaj można znaleźć terminarz spotkań.

10.09.2018

W bocznym menu NIEBIESKĄ CZCIONKĄ podany jest bezpośredni link do e-dziennika.

10.09.2018

PIERWSZE LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

30.08.2018

Drodzy Uczniowie i Rodzice!