Aktualności


11.12.2018

Aktualności

Poprawki w planie lekcji - patrz Szkoła - Dokumenty.

05.12.2018

Aktualności

Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu poświęconym rozwojowi rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanym w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”.

28.11.2018

1. W dniach od 14 do 18 stycznia w naszej szkole będą odbywały się półkolonie. Prosimy o zgłaszanie dzieci do dnia 7 grudnia. Dokumenty do pobrania dostępne są w sekcji Szkoła - Dokumenty.

07.11.2018

Poprawki w planie lekcji - patrz Szkoła - Dokumenty.

11.10.2018

Przedstawiamy listę najważniejszych wydarzeń, które czekają nas w bieżącym roku szkolnym.

29.09.2018

Nowe wieści z oddziału przedszkolnego.

27.09.2018

W sekcji Szkoła - Dokumenty przedstawiamy tygodniowy wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu "Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz".

21.09.2018

W sekcji Szkoła - Dokumenty pojawiły się nowe dokumenty: zaktualizowany wniosek na dowozy w bieżącym roku szkolnym oraz towarzysząca wnioskowi klauzula informacyjna. Każdy rodzic do wniosku musi wypełnić klauzulę informacyjną. Wniosek wydrukować należy na 1 kartce (dwustronnie). Nie wpisywać dat.

21.09.2018

W naszej szkole realizuje się projekt "Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz". W ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające z języka angielskiego, biologii, chemii, matematyki, fizyki i geografii, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, biologii i matematyki, zajęcia informatyczne, logopedyczne  oraz zajęcia dla uczniów o specyficznych trudnościach w pisaniu i czytaniu.

19.09.2018

Zapraszamy na spotkania Klubu Miłośników Książki. Tutaj można znaleźć terminarz spotkań.

10.09.2018

W bocznym menu NIEBIESKĄ CZCIONKĄ podany jest bezpośredni link do e-dziennika.

10.09.2018

PIERWSZE LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

30.08.2018

Drodzy Uczniowie i Rodzice!