Dokumenty


[pobierz] 0.5 MB List GIS i Komendanta Głównego Policji do rodziców
[pobierz] 0.2 MB List Minister EN do dyrektorów szkół.
[pobierz] 0.1 MB Plan lekcji - 9 12 2018
[pobierz] 0.1 MB rodzina w Centrum 2 - Zaproszenie
[pobierz] 0.1 MB Rodzina w Centrum 2 - Formularz zgłoszeniowy
[pobierz] 0.3 MB Ferie 2018-19 zimowisko KRUS
[pobierz] 0.1 MB Półkolonie 2018-19 Karta kwalifikacyjna uczestnika
[pobierz] 0.1 MB Półkolonie 2018-19 Oświadcz o odbieraniu dziecka
[pobierz] 0.1 MB Półkolonie 2018-19 Klauzula inform - przesł zgody
[pobierz] 0.5 MB Plan lekcji z poprawkami - na 6 11 2018
[pobierz] 0.1 MB Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

Praca szkoły

[pobierz] 0.1 MB Wykaz zajęc z projektu
[pobierz] 0.1 MB Dowozy 2018-2019 klauzula informacyjna
[pobierz] 0.1 MB Dowozy 2018-2019 wniosek
[pobierz] 0.1 MB Rozkład jazdy autobusu w roku szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Plan lekcji 0d 17 09
[pobierz] 0.1 MB Czas trwania lekcji
[pobierz] 0.1 MB Statut
[pobierz] 0.6 MB Podstawa programowa dla szkoły podstawowej
[pobierz] 1.5 MB Podstawa programowa dla gimnazjum
[pobierz] 0.1 MB Wykaz podręczników na r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Wykaz podręczników do religii na r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Koło Miłośników Książki - r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Regulamin korzystania z darmowych podręczników
[pobierz] 0.1 MB Podręczniki w oddz. przedszk. w r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Zasady rekrutacji dzieci
[pobierz] 0.1 MB Program wychowawczy 2017
[pobierz] 0.1 MB Regulamin Rady Pedagogicznej
[pobierz] 0.1 MB Regulamin Rady Rodziców
[pobierz] 0.3 MB Regulamin dowozów i odwozów uczniów
[pobierz] 0.1 MB Konsultacje z rodzicami w r. szk. 2017-2018
[pobierz] 0.1 MB Regulamin korzystania z szafek uczniowskich
[pobierz] 0.1 MB Regulamin świetlicy szkolnej
[pobierz] 0.1 MB Regulamin nocnego maratonu filmowego
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
[pobierz] 0.1 MB Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszk.
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie do 2 etapu rekrutacji
[pobierz] 0.2 MB Zarządzenie o opłatach za duplikaty dokumentów

Sprawy socjalne

[pobierz] 0.1 MB Upoważnienie do odbioru stypendium
[pobierz] 0.3 MB Artykuły do rozliczenia w ramach stypendium
[pobierz] 0.1 MB Zgoda na udosptępnienie danych do PKS
[pobierz] 0.3 MB Oświadczenie członka rodziny o dochodzie
[pobierz] 0.1 MB Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej
[pobierz] 0.1 MB Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej
[pobierz] 0.1 MB prosba-o-zwolnienie-z-w-f
[pobierz] 0.1 MB w-f-zwolnienie

zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania-kandydata-i-ro
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-niepelnosprawnosci-w-rodzinie
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-objeciu-kandydata-ksztalceniem-spec
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-ubieganiu-sie-o-przyjecie-kandydata
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-uczeszczaniu-kandydata-do-przedszko
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-uczeszczaniu-rodzenstwa-kandydata-w
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie--ze-w-obwodzie-szkoly-zamieszkuja-kre