Dokumenty


Praca szkoły

[pobierz] 0.1 MB Dowozy 2018-2019 klauzula informacyjna
[pobierz] 0.1 MB Dowozy 2018-2019 wniosek
[pobierz] 0.1 MB Rozkład jazdy autobusu w roku szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Plan lekcji 0d 17 09
[pobierz] 0.1 MB Czas trwania lekcji
[pobierz] 0.1 MB Statut
[pobierz] 0.6 MB Podstawa programowa dla szkoły podstawowej
[pobierz] 1.5 MB Podstawa programowa dla gimnazjum
[pobierz] 0.1 MB Wykaz podręczników na r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Wykaz podręczników do religii na r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Koło Miłośników Książki - r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Regulamin korzystania z darmowych podręczników
[pobierz] 0.1 MB Podręczniki w oddz. przedszk. w r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Zasady rekrutacji dzieci
[pobierz] 0.1 MB Program profilaktyki szkolnej
[pobierz] 0.1 MB Program wychowawczy 2017
[pobierz] 0.1 MB Regulamin Rady Pedagogicznej
[pobierz] 0.1 MB Regulamin Rady Rodziców
[pobierz] 0.3 MB Regulamin dowozów i odwozów uczniów
[pobierz] 0.1 MB Konsultacje z rodzicami w r. szk. 2017-2018
[pobierz] 0.1 MB Regulamin korzystania z szafek uczniowskich
[pobierz] 0.1 MB Regulamin świetlicy szkolnej
[pobierz] 0.1 MB Regulamin nocnego maratonu filmowego
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
[pobierz] 0.1 MB Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszk.
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie do 2 etapu rekrutacji

Sprawy socjalne

[pobierz] 0.1 MB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu...

...środkami komunikacji publicznej - r. szk. 2018-2019

[pobierz] 0.6 MB wniosek-stypendium-2017-2018
[pobierz] 0.2 MB zalaczniki-do-wniosku-o-stypendium-szkolne-na-rok-
[pobierz] 0.3 MB informacja-stypendium-szkolne-2017-2018
[pobierz] 0.1 MB upowaznienie-do-odbioru-stypendium
[pobierz] 0.3 MB oswiadczenie-dzialalnosc-ogolne
[pobierz] 0.3 MB lista-artykulow-do-rozliczenia-2017-1
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie
[pobierz] 0.6 MB wniosek o przyznanie stypendium
[pobierz] 0.2 MB załączniki do wniosku o stypendium szkolne
[pobierz] 0.1 MB upoważnienie do odbioru stypendium
[pobierz] 0.3 MB oświadczenie członka rodziny
[pobierz] 0.2 MB zarzadzenie-duplikaty
[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszenia-ucznia-do-swietlicy-szkolnej
[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszenia-ucznia-do-swietlicy-szkolnej
[pobierz] 0.1 MB prosba-o-zwolnienie-z-w-f
[pobierz] 0.1 MB w-f-zwolnienie

zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2018-2019

 http://www.bip.grudziadz.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=5137&y=2018&which=W%C3%B3jta+Gminy+Grudzi%C4%85dz

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania-kandydata-i-ro
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-niepelnosprawnosci-w-rodzinie
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-objeciu-kandydata-ksztalceniem-spec
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-ubieganiu-sie-o-przyjecie-kandydata
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-uczeszczaniu-kandydata-do-przedszko
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-uczeszczaniu-rodzenstwa-kandydata-w
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie--ze-w-obwodzie-szkoly-zamieszkuja-kre