Ochrona danych osobowych


W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można pod adresem

 inspektor@cbi24.pl

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - panią Agnieszką Stawicką.

 

 

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO:

[pobierz] 0.1 MB Przesłanka przepis prawa
[pobierz] 0.1 MB Przesłanka umowy
[pobierz] 0.1 MB Przesłanka zgody