Aktualności


30.10.2019

Aktualności

Zwracamy się do Rodziców z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie elektronicznej oceniającej zrealizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działania związane z promocją „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019.

 


Działania edukacyjne stanowią, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych, informujących o zaletach spożywania tych produktów.


Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 24 listopada br.

 

Link do ankiety:

                                      http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5

28.08.2019

Aktualności

Wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2019-2020

12.08.2019

Aktualności

Prosimy zapoznać się z nową wersją wniosku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Szkoła - Dokumenty.

13.07.2019

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacjię dotyczącą wniosków o udzielenie pomocy w formie dożywiania na kolejny rok szkolny - w sekcji Szkoła - Dokumenty

30.05.2019

Aktualności

Wykaz instytucji udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej :
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 23, tel. 56 4644805
2. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul.Roty Gru-

29.04.2019

Aktualności

Nowe wieści z oddziału przedszkolnego.

28.02.2019

Aktualności

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami wymaganymi przy naborze w roku szkolnym 2019-2020. Rekrutacja trwa od 1 do 29 marca br. Szczegółowe informacje w zarządzeniu nr 11/2019 Wójta Gminy Grudziądz z 31 stycznia 2019 roku.

11.02.2019

Aktualności

Szkolny regulamin rekrutacji do klas sportowych w roku szkolnym 2019-2020. ---> Szkoła-Dokumenty

06.02.2019

Aktualności

Nabór w roku szkolnym 2019/2020 - 2 zarządzenia Wójta Gminy Grudziądz oraz informacja dla nauczycieli nt. świadczeń zdrowotnych.
Szkoła-Dokumenty

15.01.2019

Aktualności

2 listy w sprawie bezpieczeństwa uczniów podczas ferii: Szkoła - Dokumenty

14.01.2019

Aktualności

Wskazówki dla dzieci rozpoczynających ferie: Oddział przedszkolny

11.12.2018

Aktualności

Poprawki w planie lekcji - patrz Szkoła - Dokumenty.

05.12.2018

Aktualności

Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu poświęconym rozwojowi rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanym w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”.

28.11.2018

1. W dniach od 14 do 18 stycznia w naszej szkole będą odbywały się półkolonie. Prosimy o zgłaszanie dzieci do dnia 7 grudnia. Dokumenty do pobrania dostępne są w sekcji Szkoła - Dokumenty.

07.11.2018

Poprawki w planie lekcji - patrz Szkoła - Dokumenty.

11.10.2018

Przedstawiamy listę najważniejszych wydarzeń, które czekają nas w bieżącym roku szkolnym.

29.09.2018

Nowe wieści z oddziału przedszkolnego.

27.09.2018

W sekcji Szkoła - Dokumenty przedstawiamy tygodniowy wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu "Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz".

21.09.2018

W sekcji Szkoła - Dokumenty pojawiły się nowe dokumenty: zaktualizowany wniosek na dowozy w bieżącym roku szkolnym oraz towarzysząca wnioskowi klauzula informacyjna. Każdy rodzic do wniosku musi wypełnić klauzulę informacyjną. Wniosek wydrukować należy na 1 kartce (dwustronnie). Nie wpisywać dat.

21.09.2018

W naszej szkole realizuje się projekt "Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz". W ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające z języka angielskiego, biologii, chemii, matematyki, fizyki i geografii, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, biologii i matematyki, zajęcia informatyczne, logopedyczne  oraz zajęcia dla uczniów o specyficznych trudnościach w pisaniu i czytaniu.

19.09.2018

Zapraszamy na spotkania Klubu Miłośników Książki. Tutaj można znaleźć terminarz spotkań.

10.09.2018

W bocznym menu NIEBIESKĄ CZCIONKĄ podany jest bezpośredni link do e-dziennika.

10.09.2018

PIERWSZE LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

30.08.2018

Drodzy Uczniowie i Rodzice!