Certyfikat


Od IX 2015 do III 2016 Oddział Zerowy uczestniczył w ogólnopolskim konkursie "Bezpieczne dziecko- bezpieczne przedszkole". Poprzez realizację wszystkich zagadnień konkursowych, które wymagały współpracy Oddziału Zerowego z takimi instytucjami jak OSP, Policją, Strażą Miejską, Służbą Zdrowia, PCK, Nadleśnictwem, korzystając z różnorodnych form i metod służących przekazaniu dzieciom wiedzy i zdobyciu przez nie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa uzyskaliśmy "Certyfikat Bezpiecznego Przedszkola"
Jesteśmy dumni, że sprostaliśmy wszystkim wymaganym kryteriom oraz świadomi, że posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa należy nieustannie utrwalać; w domu, w szkole, na ulicy, wszędzie tam gdzie jesteśmy! Bezpieczni jesteśmy tam, gdzie pamiętamy o poznanych zasadach. Od nas samych zależy nasze bezpieczeństwo i zdrowie!!!! Życzmy więc sobie, abyśmy PAMIĘTALI!