Dokumenty


[pobierz] 0.1 MB Podręczniki do religii 2019/2020
[pobierz] 0.1 MB Dowozy 2019/2020 + klauzula
[pobierz] 0.3 MB GOPS dożywianie 2019/2020
[pobierz] 0.1 MB Uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi
[pobierz] 0.1 MB Zaburzenia zachowania u dzieci i mlodzieży

Procedury postępowania w sytuacjach nietypowych


 

[pobierz] 0.1 MB Dewastacja mienia

Procedura postępowania w sytuacji dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły

[pobierz] 0.1 MB Kradzież

Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego - kradzieży

[pobierz] 0.1 MB Nagły wypadek

Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku

[pobierz] 0.1 MB Palenie papierosów

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów lub używania e-papierosa przez ucznia w szkole i jej bezpośrednim sąsiedztwie

[pobierz] 0.1 MB Posiadanie narkotyków

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych

[pobierz] 0.1 MB Posiadanie przedmiotów niedozwolonych

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych

[pobierz] 0.1 MB Próby samobójcze

Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia

[pobierz] 0.1 MB Przekroczenie prawa

Procedura postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela

[pobierz] 0.1 MB Przemoc psychiczna

Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy psychicznej wobec innego ucznia

[pobierz] 0.1 MB Przemoc w rodzinie

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie

[pobierz] 0.1 MB Skargi i wnioski

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

[pobierz] 0.1 MB Uczeń pod wpływem

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków

[pobierz] 0.1 MB Zasłabnięcie

Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia ucznia

Zestaw dokumentów niezbędnych przy rekrutacji na rok szkolny 2019 - 2020

 


 

[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicz...
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedsz...
[pobierz] 0.1 MB Obowiązek informacyjny w ramach rekrutacji

 

 

[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata ...
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie o niepełnosprawności w rodzinie
[pobierz] 0.1 MB Oswiadczenie o objęciu kandydata kształceniem ...
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie kandy...
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przed...
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandy...
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie o wielodzietności rodziny
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie, że w obwodzie szkoły zamieszkują ...

 


 

[pobierz] 0.1 MB Szkolny regulamin naboru do klas sportowych
[pobierz] 0.8 MB DLA NAUCZYCIELI: pomoc zdrow. 2019 - świadczenia
[pobierz] 0.6 MB Rekrutacja 2019 - szkoły z klasami sportowymi
[pobierz] 1.0 MB Rekrutacja 2019 - przedszkole i klasy pierwsze
[pobierz] 0.5 MB List GIS i Komendanta Głównego Policji do rodziców
[pobierz] 0.2 MB List Minister EN do dyrektorów szkół.
[pobierz] 0.1 MB Plan lekcji - 9 12 2018
[pobierz] 0.1 MB rodzina w Centrum 2 - Zaproszenie
[pobierz] 0.1 MB Rodzina w Centrum 2 - Formularz zgłoszeniowy
[pobierz] 0.3 MB Ferie 2018-19 zimowisko KRUS
[pobierz] 0.1 MB Półkolonie 2018-19 Karta kwalifikacyjna uczestnika
[pobierz] 0.1 MB Półkolonie 2018-19 Oświadcz o odbieraniu dziecka
[pobierz] 0.1 MB Półkolonie 2018-19 Klauzula inform - przesł zgody
[pobierz] 0.5 MB Plan lekcji z poprawkami - na 6 11 2018
[pobierz] 0.1 MB Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

Praca szkoły

[pobierz] 0.1 MB Wykaz zajęc z projektu
[pobierz] 0.1 MB Dowozy 2018-2019 klauzula informacyjna
[pobierz] 0.1 MB Dowozy 2018-2019 wniosek
[pobierz] 0.1 MB Rozkład jazdy autobusu w roku szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Plan lekcji 0d 17 09
[pobierz] 0.1 MB Czas trwania lekcji
[pobierz] 0.1 MB Statut
[pobierz] 0.6 MB Podstawa programowa dla szkoły podstawowej
[pobierz] 1.5 MB Podstawa programowa dla gimnazjum
[pobierz] 0.1 MB Wykaz podręczników na r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Wykaz podręczników do religii na r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Koło Miłośników Książki - r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Regulamin korzystania z darmowych podręczników
[pobierz] 0.1 MB Podręczniki w oddz. przedszk. w r. szk. 2018-2019
[pobierz] 0.1 MB Zasady rekrutacji dzieci
[pobierz] 0.1 MB Program wychowawczy 2017
[pobierz] 0.1 MB Regulamin Rady Pedagogicznej
[pobierz] 0.1 MB Regulamin Rady Rodziców
[pobierz] 0.3 MB Regulamin dowozów i odwozów uczniów
[pobierz] 0.1 MB Konsultacje z rodzicami w r. szk. 2017-2018
[pobierz] 0.1 MB Regulamin korzystania z szafek uczniowskich
[pobierz] 0.1 MB Regulamin świetlicy szkolnej
[pobierz] 0.1 MB Regulamin nocnego maratonu filmowego
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
[pobierz] 0.1 MB Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszk.
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie do 2 etapu rekrutacji
[pobierz] 0.2 MB Zarządzenie o opłatach za duplikaty dokumentów

Sprawy socjalne

[pobierz] 0.1 MB Upoważnienie do odbioru stypendium
[pobierz] 0.3 MB Artykuły do rozliczenia w ramach stypendium
[pobierz] 0.1 MB Zgoda na udosptępnienie danych do PKS
[pobierz] 0.3 MB Oświadczenie członka rodziny o dochodzie
[pobierz] 0.1 MB Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej
[pobierz] 0.1 MB Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej
[pobierz] 0.1 MB prosba-o-zwolnienie-z-w-f
[pobierz] 0.1 MB w-f-zwolnienie

zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego