Historia


Historia naszej szkoły sięga 1921 roku. Otwarcie jej nastąpiło w miejscu, gdzie obecnie znajduje się przedszkole. Początkowo była to szkoła jednoklasowa pierwszego stopnia. Ze względu na wzrastającą liczbę uczniów przygotowano drugą izbę lekcyjną i zatrudniono kolejnego nauczyciela. Szkoła przestała istnieć z dniem 1 września 1939 roku. Wtedy to zniszczony został budynek oraz wyposażenie szkoły. W tym czasie rodzice prowadzili w domu tajne nauczanie.

 

15 marca 1945 roku nastąpiło otwarcie jednoklasowej szkoły pierwszego stopnia. Uczyło się w niej 84 uczniów. Z początkiem roku szkolnego 1955/1956 skład nauczycieli został powiększony do czterech. W końcu roku szkolnego 1956/1957 w szkole uczyło się już 173 uczniów. Nauka była prowadzona na dwie zmiany i w związku z tym poczyniono starania o rozbudowę budynku szkolnego. W roku szkolnym 1960/1961 zmianie uległa organizacja szkoły.

W styczniu 1961r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, której otwarcie nastąpiło 1 września 1961 roku. Do końca roku szkolnego 1998/1999 znajdowała się tu tylko szkoła podstawowa. Od 1 września 1999 r. w budynku tym mieści się rownież gimnazjum.

 

1 września 2002 r. został oddany do użytku nowy budynek, który powstał przy gmachu ówczesnej szkoły. Od tej chwili szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół w Rudzie (obecnie Szkoła Podstawowa w Sztynwagu). Uczęszczają tu uczniowie z Rudy, Małego Rudnika, Sztynwagu, Gogolina, Szynycha, Brankówki, Rozgart oraz Sosnówki. W szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.