Hymn szkolny


 

 

Z gór, z Wadowic do Krakowa
Poprzez Rzym na cały świat
Niosłeś ludziom swe przesłanie,
By pokochał brata brat.

 

Wszystkie Twoje dobre słowa
Uczą nas, jak godnym być.
Z nauk szkolnych czerpać siłę
I bez lęków w prawdzie żyć.

 

Janie Pawle, Ojcze Święty,
Synu naszej Polskiej Ziemi.
Chcemy wielbić Twoje imię,
Twe nauki przyjmujemy.

 

Naszej szkoły Tyś Patronem.
Każdy uczeń w sercu ma
Imię Twoje z czcią wpisane
Jako święty, dobry znak.