Ochrona Danych Osobowych


Inspektorem Ochrony Danych w naszej szkole jest pani Agnieszka Stawicka.
Dane kontaktowe Inspektora:
inspektor@cbi24.pl

 

 

 

[pobierz] 0.5 MB Zarządzenie Dyrektora z 17 października 2018 r. ..

... w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

[pobierz] 0.6 MB Zarządzenie Dyrektora z 17 października 2018 r. ..

... w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych.

[pobierz] 0.5 MB Zarządzenie Dyrektora z 22 czerwca 2018 r. ...

... w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

[pobierz] 0.4 MB Zarządzenie Dyrektora z 12 lipca 2018 r. ...

... w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO:

[pobierz] 0.1 MB Przesłanka przepis prawa
[pobierz] 0.1 MB Przesłanka umowy
[pobierz] 0.1 MB Przesłanka zgody