Rada Rodziców


Na zebraniu rodziców dzieci uczęszczających do oddziału ”O” w dniu 8.09.2016 r. została wybrana Rada Rodziców w składzie:


Przewodnicząca:  

pani G. Kasprzewska
Zastępca:      

pani A. Nadworna
Skarbnik    

pani: K. Kaźmierczak

Przedstawicielem do Szkolnej Rady Rodziców została pani B. Duda.

 

Gratulujemy, życzymy dużo sił i wytrwania w podejmowaniu różnych inicjatyw we współpracy ze Szkołą na rzecz dzieci i uczniów.