Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca     Ewelina Jakubowska
Sekretarz Bożena Duda
Skarbnik Małagorzata Linda
   
Członkowie Katarzyna Szmuc
 

Agata Korgol

  Sylwia Janowska-Lemańska
  Marlena Hertzke
  Emilia Kusiowska
  Sylwia Mikołajczak
  Dorota Jażdżewska
  Bożena Siech